İmarla barışırken…

Sevgili dostlarım yeniden merhaba konumuz yeniden Dünyada Mekan, imarla barışırken…

İmar mevzuatına uygun olmayan yapıların bizlere yaşattığı sorunlardan dolayı bir bilinmezlik, bir kargaşa halinde, çözümsüzlüğün içinde kıvranıyorduk. Yetmez ama evet demek zorunda kaldığımız imar barışı adı altında düzenlemenin yeni genelgeler ışığında bir nevi ‘’kervan yolda düzelir’’ mantığıyla iki milyonun üstünde yurttaşlarımız 15 Temmuz 2018 tarihi itibari ile sorunlarına çözüm aramaktadır.

3194 Sayılı İmar Kanunun geçici 16. Maddesi uyarınca düzenlenen İmar Barışında, Tapu ve Kadastro süreci, Tapu kadastro genel müdürlüğü tarafından yayınlanan 1787 sayılı genelge ile netleşti.

Zemin tespit tutanağının Kadastro Müdürlüklerince onaylanması sonrasında sürecin artık Tapu Müdürlükleri üzerinden devam edilerek Yapı Kayıt belgesi, zemin tespit tutanağı, kat mülkiyetine geçilecek ise tüm maliklerin onayladığı bağımsız bölüm numaraları ve arsa paylarını içeren mimari proje, yönetim planı, DASK poliçeleri talep edilecek. Bu aşamada Yapı Kayıt Belgesi için ödenen tutar kadar bir bedel Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yatırılacak. Ayrıca döner sermaye ve her bağımsız bölüm için tescil harcı alınacaktır.

Bilindiği üzere, 3194 sayılı imar kanununun Geçici 16. maddesine dayanılarak hazırlanan “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği” 6 Haziran 2018 tarihli ve 30443 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve Tebliğin tam metni ek bölümüne konulmuştur.
Söz konusu Tebliğe göre,

1- 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Yapı Kayıt Belgesi müracaatları 31 Ekim 2018 tarihine kadar yapılacak ve arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konutlarda % 3, ticari kullanımlarda ise % 5 olarak hesaplanacak Yapı Kayıt Belgesi başvuru bedeli 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenecektir.

2- Yapı Kayıt Belgesi için yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-Devlet üzerinden Yapı Kayıt Sistemindeki Yapı Kayıt Belgesi formunun doldurulması suretiyle veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine ya da Yapı Kayıt Belgesi vermek üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen kurum ve kuruluşlara müracaatta bulunulabilecektir.

3- Her yapı için sadece bir Yapı Kayıt Belgesi düzenlenecek, Yapı Kayıt Belgesi verilen yapıların maliklerince, bu belgenin bir örneği belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyesine, bu sınırlar dışında il özel idaresine verilecek, Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek ve bu belgeler yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacaktır.

4- Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda işyeri açma ve çalışma ruhsatı yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın verilecektir.

Ruhsatsız ya da ruhsat ve eklerine veya imar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması, böylelikle bu yapıların imar ve iskân sorununun çözümlenmesi amacıyla yürürlüğe konulan bu düzenleme; henüz iskânı ya da yapı kullanma izni alınamamış binalarda iş yerleri bulunan, dolayısıyla işyeri açma ve çalışma ruhsatı alamayan ve faaliyetlerini geçici ruhsat ile devam ettiren, bu nedenle Kamu Kurum ve Kuruluşları nezdinde başvuru, süre uzatımı, devir ve benzeri işlemlerde sıkıntı yaşayan esnaf ve sanatkârları özelikle yakından ilgilendirmektedir. 6 Haziran 2018 Tarihli ve 30443 Sayılı genelge için https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/2018-8_nolu_genelge_0.pdf sayfasını tıklayarak detaylı bilgi edinebilirsiniz sevgili dostlarım bir dahaki makalemde görüşmek umuduyla sevgiyle kalın hoşça kalın.

Saygılarımla,

Marmara Emlak Müşavirleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Adnan Yeşiltaş

Siz de puanlayabilirsiniz...
[Toplam: 1 Ortalama: 5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir