İstanbul imar yönetmeliği yayımlandı

İstanbul İmar Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Artık stüdyo daire yapılamayacak. Kentsel dönüşümde taraflar anlaşamazsa belediye duruma el koyacak. Bitişik nizam bina yapmak kolaylaştı.

Yeni parsel yapılaşmasına ilişkin esaslarda da önemli değişiklikler getirildi

– Her iki yanında yapılaşmış olması veya bir tarafında yol diğer tarafındaki parselde yapılaşma oluşması kaydı ile bir parsel yapılaşmada asgari parsel büyüklüğüne ulaşamıyor olsa bile bu yönetmeliğe göre yapı yapılmasına izin verilebilecek.

– Durumu yukarıdaki duruma uymadığı halde ölçüleri bu yönetmelikte belirtilen miktarlardan az olmakla beraber, asgari piyes ölçülerini sağlamak koşulu ile bina cephesi bitişik nizamda 4.00 metre, ayrık nizamda 6.00 metreden az olmamak kaydıyla parsel büyüklükleri ile ilgili hükümlere bağlı kalınmaksızın yapı yapılmasına da izin verilebilecek.

Yine durumu yukarıdaki duruma uymayan parsellerde, imar mevzuatına uygun parsel düzenleninceye kadar yönetmelikte belirtilen asgari piyes ölçülerini sağlamak koşuluyla en fazla Y= 6.50 metre irtifada yapı yapılmasına da izin verilebilecek.

– Balta ifraz niteliğinde oluşmuş ve parsele 3 metreden az olmamak şartı ile mahreç sağlayan parsellerden yapılanmaya uygun olanlarına plan şartlarında yapılanma izni verilebilecek.

– Bahçe mesafesine göre bina derinliğinin 7 metreden az kaldığı parsellerde, arka bahçe herhangi bir noktada 2 metreden ve iki bina arasındaki arka bahçe mesafeleri toplamı 4 metreden az kalmamak şartı ile bina derinliği 7 metreye kadar artırılmasında ilgili idare yetkili kılındı ve uygulama imar planında aksine bir hüküm bulunmuyorsa bina derinliğinin 7 metreden az çıkmasının ruhsat düzenlemesine engel olmadığı belirtildi.

– Bitişik nizam yapılaşmada sıkıntı doğuran, konu komşu sınırına yaklaşma mesafesi planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde 2 metreyken İstanbul İmar Yönetmeliği’nde 1 metreye düşürüldü.

– Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde belirlene % 30 emsal dışı alan tanımı İstanbul İmar Yönetmeliği’nde net olarak belirlendi. Bu noktada; 

a) Emsal ve % 30 hesabına dahil olmayan alanlar, b) Bodrum kata yapıldığı takdirde emsal ve % 30 hesabına dahil olmayan alanlar, c) % 30 hesabı dahilinde olan ancak emsal harici alanlar olarak üçe ayrıldı.

– Yine bu % 30 emsal dışı alan tanımına ilk defa güneş panellerinin temelleri dışındaki kısımlarının % 30 hesabına dahil olan ancak emsal dışı alanlar içerisine girdiği belirtildi.

Mimari projede belirtilen özel kullanım alanları da yine % 30 hesabına dahil edilen emsal dışı alan olarak konuldu.

İfraz ve tevhid maddesinde önemli değişiklikler getirilmiştir. Tevhid ve ifraz nedeniyle yapılaşma sorunlu yerlerde maliklerin muvafakati için 3 aylık süre öngörülmüş ve süre sonunda anlaşma sağlanamazsa idarenin resen tevhid ve ifraz yapmaya yetkili olması kuralı getirilmişti. Bu özellikle ifraz ve tevhid yoluyla oluşan küçük parsellerin büyük parsellere kurduğu tahakkümü engellemişti. İstanbul İmar Yönetmeliği bu maddeyi aynen korudu. Eski hali ile farklı kullanım alanları asla birbirleri ile tevhid edilemiyordu. Yeni yönetmelikle, zemin katı ticaret diğer katları konut olarak belirlenen parseller ile sadece konut olarak belirlenen parseller tevhit edilebilecek. Buna göre konut alanlı bir parselle girişi ticaret üstü konut olan bir parsel tevhidi yapılabilecek.

Mahalleler Tek Renk Olacak

Yol genişliği 35 metre ve 50 metre arasında kalan yerlerde 14 kat yüksekliği 12 kata düşürüldü. 50 metreden büyük yerlerde ise 12 kattan fazla kat yapılabilecek. Kat yüksekliği için Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’ndan izin alınacak.

Bodrum örneğinde olduğu gibi İstanbul’da ilçe belediyeleri meclis kararı ile artık bir örnek yapılaşma, dış cephe ve çatı rengi belirleyebilecek ve herkes de buna uymak zorunda olacak. Eski yapılar da buna uyacak.

Meydan, kavşak, yol ve spor alanı gibi kamuya açık alanların zemin altları tamamen otopark olacak.

Yatak odası büyüklüğü 9 metrekareden 8 metrekareye düşürüldü. Hol genişliği 1.20’den 1.10 metreye düşürüldü.

3 katlı ve daha yüksek yapılar asansörlü olacak. Asansör kazalarına karşı Asansör Tescil Belgesi alınacak.

İşyerleri için getirilen zorunlu ölçüler şöyle oldu:

Dükkân ve büroların dar kenarı 2 metreden az olmamak üzere alanı 6 metrekareden az olamayacak, alanı 20 metrekareden büyük dükkânlarda en az bir adet tuvalet ve lavabo yeri bulunması zorunlu olacak.

Alanı 500 metrekareden daha büyük dükkânlarda yeterli sayıda olmak üzere bay ve bayanlar için ayrı ayrı en az birer adet tuvalet ve lavabo yeri ile özürlüler için en az bir adet tuvalet yeri ayrılacak.

2 veya daha fazla bağımsız bürosu olan ve normal kat alanı 300 metrekareyi geçen büro katları için bay ve bayan ayrı olmak üzere birer adet tuvalet ve lavabo yeri ile engelliler için tuvalet ayrılması şart olacak.

Siz de puanlayabilirsiniz...
[Toplam: 2 Ortalama: 4.5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir